Strona Główna Kontakt Dostawa Promocje Polityka prywatności Jak kupować ? Regulamin
Twój koszyk jest pusty
Wybierz kategorię
Regulamin sklepu.

REGULAMIN

I.
Warunki ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego forgps.pl jest Firma Handlowo-Usługowa J.B.J. Bogusław Jasiński, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kazimierza Pułaskiego 28, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 16598/98 NIP 611-011-32-57 REGON 230 482 191

2. Sklep internetowy forgps.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet

3. Wszystkie ceny podawane w sklepie forgps.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Informacje o produktach zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

5. Złożenie zamówienia w sklepie forgps.pl jest równoznaczne z uznaniem i zaakceptowaniem poniższych warunków Regulaminu. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub unieważnienia zamówienia.

 

 

II. Składanie Zamówień

 

1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym składane są poprzez stosowne formularze. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie.

2. Zamówienie winno być potwierdzone przez zamawiającego. Jeżeli w ciągu 7 dni nie będzie potwierdzenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Potwierdzenia można dokonać drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Potwierdzeniem zamówienia jest również przelew zaksięgowany na koncie sklepu.

3. Formularze, zawierające błędy, lub te które nie są wypełnione w całości będą odrzucone.

4. Na stronach sklepu internetowego forgps.pl prezentowana jest aktualna i pełna oferta produktów. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest w danym momencie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w swojej ofercie  w ciągu dnia, wycofania niektórych produktów z oferty, wprowadzania nowych towarów oraz  dokonywania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach.

 

III. Płatności
W sklepie internetowym forgps.pl dostępne są następujące formy płatności:

a) Przelew lub wpłata na konto firmowe:

    mBank 50 1140 2004 0000 3802 6309 5954
    Firma Handlowo-Usługowa J.B.J. Bogusław Jasiński  
    ul.
Kazimierza Pułaskiego 28 58-560 Jelenia Góra

 

b) Za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru

c) Gotówką – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy

 

IV. Warunki dostawy

 

1. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Pocztexu.

2. Zobowiązujemy się do realizacji złożonego zamówienia w terminie od 1 do 3 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 10 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

 

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

4. W każdej chwili status zamówienia można sprawdzić  poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

5. Sklep internetowy forgps.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży lub rezygnacji z realizacji zamówienia

6. Koszty transportu pokrywa Zamawiający

 

 

V. Koszty wysyłki

 

1. Koszty wysyłki zamówionych towarów:

  

Płatność przelewem - Poczta Polska -Pocztex Kurier48   - 10zł

Płatność przy odbiorze - Poczta Polska - Pocztex Kurier48 - 18zł

Płatność przelewem - Kurier Pocztex EXPRES24 - 16zł

Płatność przy odbiorze - Kurier Pocztex EXPRES24 - 20zł

   

2. Przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wysyłką.

 

 

VI. Odstąpienie od umowy

1.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.


3.    Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
a.    wiadomością e-mail, na adres sklep@forgps.pl,
b.    w formie pisemnej, na adres Firma Handlowo-Usługowa J.B.J. Ul. K. Pułaskiego 28, 58-560 Jelenia Góra


4.    Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.


5.    Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a.    dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
b.    bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)


6.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a.    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c.    zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.     W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.


9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


10.    Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


11.    Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Adres do zwrotu towaru:

Firma Handlowo-Usługowa JBJ
Bogusław Jasiński
Kazimierza Pułaskiego 28
58-560 Jelenia Góra

13.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt  mailowy na adres: sklep@forgps.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

 

 

VII. Gwarancje i reklamacje

 

1.    Każdy zakupiony towar  jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej). Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt na adres naszej firmy bądź dostarczyć osobiście do siedziby naszej firmy pod adres: FHU J.B.J. Bogusław Jasiński ul. Kazimierza Pułaskiego 28  58-560 Jelenia Góra. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sprzedającego. Gwarancja na ekrany dotykowe oraz baterie  wynosi 3 miesiące na pozostałe podzespoły 24 miesiące.

2.    W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a.    Skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).
b.    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej na adres sklep@forgps.pl lub w formie pisemnej na adres FHU J.B.J. Bogusław Jasiński ul. Kazimierza Pułaskiego 28  58-560 Jelenia Góra

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedającego albo sprzedający nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sprzedający.

 Regulamin archiwalny ( obowiązuący do 26.12.2014)I. Warunki ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego forgps.pl jest Firma Handlowo-Usługowa J.B.J. Bogusław Jasiński, z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kazimierza Pułaskiego 28, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 16598/98 NIP 611-011-32-57 REGON 230 482 191

2. Sklep internetowy forgps.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet

3. Wszystkie ceny podawane w sklepie forgps.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

4. Informacje o produktach zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

5. Złożenie zamówienia w sklepie forgps.pl jest równoznaczne z uznaniem i zaakceptowaniem poniższych warunków Regulaminu. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub unieważnienia zamówienia.

 

 

II. Składanie Zamówień

 

1. Zamówienia w naszym sklepie internetowym składane są poprzez stosowne formularze. Zamówienia mogą składać jedynie osoby pełnoletnie.

2. Zamówienie winno być potwierdzone przez zamawiającego. Jeżeli w ciągu 7 dni nie będzie potwierdzenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Potwierdzenia można dokonać drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Potwierdzeniem zamówienia jest również przelew zaksięgowany na koncie sklepu.

3. Formularze, zawierające błędy, lub te które nie są wypełnione w całości będą odrzucone.

4. Na stronach sklepu internetowego forgps.pl prezentowana jest aktualna i pełna oferta produktów. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest w danym momencie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w swojej ofercie  w ciągu dnia, wycofania niektórych produktów z oferty, wprowadzania nowych towarów oraz  dokonywania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na swoich stronach.

 

III. Płatności
W sklepie internetowym forgps.pl dostępne są następujące formy płatności:

a) Przelew lub wpłata na konto firmowe:

    mBank 50 1140 2004 0000 3802 6309 5954
    Firma Handlowo-Usługowa J.B.J. Bogusław Jasiński 
    ul. Kazimierza Pułaskiego 28 58-560 Jelenia Góra

 

b) Za pobraniem – płatne przy odbiorze towaru

c) Gotówką – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy

 

IV. Warunki dostawy

 

1. Dostawy realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Pocztexu.

2. Zobowiązujemy się do realizacji złożonego zamówienia w terminie od 1 do 3 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 10 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

 

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

4. W każdej chwili status zamówienia można sprawdzić  poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

5. Sklep internetowy forgps.pl zastrzega sobie prawo do wycofania towaru ze sprzedaży lub rezygnacji z realizacji zamówienia

6. Koszty transportu pokrywa Zamawiający

 

 

V. Koszty wysyłki

 

1. Koszty wysyłki zamówionych towarów:

 

Płatność przelewem - Poczta Polska -Pocztex Kurier48   - 10zł

Płatność przy odbiorze - Poczta Polska - Pocztex Kurier48 - 18zł

Płatność przelewem - Kurier Pocztex EXPRES24 - 16zł

Płatność przy odbiorze - Kurier Pocztex EXPRES24 - 20zł

  

2. Przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wysyłką.

 

VI. Zwroty

1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dn. 31 marca 2000 r.) Klient ma zagwarantowane prawo zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2.Zwracany towar nie może nosić śladów używania, kopiowania, nie może być zwrócony niekompletny. Towary zabezpieczone fabrycznie nie mogą być zwrócone po zdjęciu opakowania, np. folii lub plomby zabezpieczającej. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną z nim fakturą lub paragonem

 

 

VII. Gwarancje i reklamacje

 

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym forgps.pl są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady ukryte lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest do  odesłania go przesyłką pocztową na adres sklepu. Dodatkowo przesyłka powinna zawierać dokument zakupu.

3. Wyrób uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu  w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich zaktualizowania.

2. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą mają Państwo prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych.

3. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt:
telefon: 75 649 56 24
e- mail: sklep@forgps.pl 
     
   
© forgps.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Aktualna Data: 2019-09-18 11:50
Data Ostatniej Aktualizacji: 22.08.2016
Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.